14/16″ A+ Grade Koi Goshiki (KN1142)

£224.00 £190.50

In stock

Sale Now On!