7/8″ AA Grade Koi Goromo (KN243)

£75.50

In stock

Sale Now On!